Dupla de Henrique, cantor Netto Cantelle lamenta morte de amigo

Cantor faleceu aos 22 anos