Roberto Moreira

Anistia de dívida rural é tema de encontro entre BNB e produtores rurais