Rock Nordeste

Annete Olzon sai do Nightwish e é substituída por Floor Jansen